(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Učebna: 5  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

 

5
OndP
EVKn

(AB)
JirH
A

5
Jir
ČJJK

(AB)
JirH
A

5
HanK
M

5
Jir
Lit

       

 
Ú
t

 

 

5
MaMl
VO

3
MaMa
VO

(AA)
OndP
A

1
JitM
EtV

7
JirH
SeA

(SVS3)
MaMl
SVS1

 

4
HilT
Vv

4
HilT
Vv

 

 
S
t

 

 

5
HanK
M

5
Jir
ČJJK

3
MaMa
D

(Š)
LuV
Š

(AA)
OndP
A

(NB)
PalP
N

       

 
Č
t

 

 

3
MonK
M

5
MonK
Ch

(AA)
LeK
A

5
MaMa
D

(N)
PalP
N

5
HanK
M

 

(AB)
JirH
A

   

 
P
á

 

 

(SeMF)
V.Š.
SeMF

5
MaMl
VO

(AA)
OndP
A

5
HanK
M

3
MaMa
D

5
MaMa
D

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Učebna: 2  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

 

2
JitM
EVKn

(AB)
EvaK
A

2
MonK
M

2
DanF
Čj

2
JitM
VO

2
MaMl
D

 

(Uh) +
MaMa
Uh

(Uh) +
MaMa
Uh

 

 
Ú
t

 

 

4
Jir
Čj

2
JitM
Ch

2
MonK
M

(AB)
EvaK
A

2
HilT
Vv

2
HilT
Vv

       

 
S
t

 

 

2
MonK
M

4
MaMa
D

2
HanK
Z

   

6
MaMa
D

       

 
Č
t

 

 

2
JitM
Ch

3
DanF
Čj

2
MaMl
D

2
DanF
Čj

2
HanK
Z

         

 
P
á

 

 

(SVS6)
MaMl
SVS2

2
DanF
Čj

2
MonK
M

(IVTA)
MaMa
IVT

(AA)
OndP
A

4
Jir
Čj

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Učebna: Fyz  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

 

1
HanK
EVKn

1
JitM
IPV

(AB)
EvaK
A

(N)
PalP
N

1
DanF
Čj

1
HanK
M

 

4
MonK
M

   

 
Ú
t

 

7
Mar
F

(CvF)
Mar
CvF

6
Mar
F

3
Mar
F

(AA)
LeK
A

1
HanK
M

 

S: 3 (LP3)
Mar
LabP

(SeF7)
Mar
SeF

(SeF7)
Mar
SeF

 

 
S
t

 

(SeF8)
Mar
SeF

(SeF8)
Mar
SeF

2
Mar
F

4
Mar
F

 

5
Mar
F

4
Jir
Čj

       

 
Č
t

 

 

(AB)
EvaK
A

1
MaMl
D

5
Mar
F

6
Mar
F

1
MaMa
VO

2
Mar
F

 

3
Mar
F

   

 
P
á

 

 

7
Mar
F

(AB)
EvaK
A

1
HanK
Z

4
Mar
F

1
JaŘ
Vv

1
JaŘ
Vv

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Učebna: 6  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

 

6
DanF
EVKn

8
DanF
ČJJK

8
DanF
Lit

6
MaMa
D

7
Jir
Lit

6
JitM
Ch

 

(Uv) +
Jir
Uv

(Uv) +
Jir
Uv

 

 
Ú
t

 

 

6
JitM
Ch

(IVTB)
ZdeN
IVT

(N)
PalP
N

8
Jir
SePT

8
DanF
ČJJK

1
DanF
Čj

 

(Š)
LuV
Š

   

 
S
t

 

 

4
Jir
Čj

3
DanF
Čj

(N)
PalP
N

8
DanF
Lit

(AB)
JirH
A

2
DanF
Čj

       

 
Č
t

 

 

6
HanK
M

6
HanK
M

(AB)
JirH
A

1
HanK
M

6
DanF
ČJJK

1
DanF
Čj

       

 
P
á

 

 

8
DanF
ČJJK

6
MaMa
D

5
Jir
Lit

7
Jir
Lit

6
DanF
Lit

3
DanF
Čj

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Učebna: 7  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

 

7
MaMa
EVKn

7
MaMl
VO

(N)
PalP
N

5
MonK
Ch

6
MaMl
VO

7
MaMa
D

 

7
V.Š.
M

(AB)
JirH
A

 

 
Ú
t

 

 

(AB)
JirH
A

(AA)
OndP
A

7
V.Š.
M

(N)
PalP
N

5
JitM
EtV

(NB)
PalP
N

7
JitM
Ch

(SEt7)
JitM
SeE

(SEt7)
JitM
SeE

 

 
S
t

 

 

6
DanF
Lit

(Š)
LuV
Š

1
DanF
Čj

7
MaMl
VO

7
Jir
ČJJK

7
V.Š.
M

       

 
Č
t

 

 

(N)
PalP
N

7
JitM
Ch

(AA)
OndP
A

(AA)
OndP
A

(AB)
JirH
A

(AA)
KeF
KoA7

(AB)
IaW
KoA7

(SeM) +
V.Š.
SeM

(SeM) +
V.Š.
SeM

 

 
P
á

 

 

1
HanK
M

7
JitM
Ch

7
MaMa
D

1
DanF
Čj

(SN78) +
PalP
SeN

(SN78) +
PalP
SeN

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Učebna: 8  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

 

8
MonK
EVKn

6
HanK
M

(Š)
LuV
Š

8
HanK
M

(NA)
PalP
N

4
PaWB
Hv

 

(SEt8)
JitM
SeE

(SEt8)
JitM
SeE

 

 
Ú
t

 

 

(AB)
EvaK
A

1
PaWB
Hv

(AB)
JirH
A

 

3
PaWB
Hv

(Š)
LuV
Š

 

8
HanK
M

(CvM)
HanK
CvM

 

 
S
t

 

(SVS8)
MaMl
SVS2

(SVS8)
MaMl
SVS2

8
MaMl
SP

8
MonK
Ch

6
HanK
M

4
MonK
M

(Š)
LuV
Š

 

(Log)
V.Š.
SeL

   

 
Č
t

 

 

8
MaMl
D

(AB)
JirH
A

1
JitM
IPV

(N)
PalP
N

           

 
P
á

 

(SFil)
MaMl
SFil

(AA)
OndP
A

8
HanK
M

(AB)
JirH
A

(AB)
JirH
A

 

2
PaWB
Hv

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Učebna: Geo  (Kmoníčková Eva (EvaK))

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

 

3
PaWB
EVKn

3
PaWB
Z

1
MaMl
D

7
PaWB
G

3
MonK
Ch

3
MonK
M

 

3
DanF
Čj

   

 
Ú
t

 

(SeG)
PaWB
SeG

(SeG)
PaWB
SeG

8
MaMl
D

1
HanK
Z

3
MonK
M

(SVS4)
MaMl
SVS1

4
PaWB
Z

 

5
PaWB
G

   

 
S
t

 

 

3
PaWB
Z

6
PaWB
G

7
PaWB
G

(AA)
LeK
A

 

3
MonK
M

       

 
Č
t

 

 

4
PaWB
Z

(Š)
LuV
Š

4
MonK
M

(Š)
LuV
Š

 

6
MaMl
VO

 

(SeD) +
MaMl
D

(SeD) +
MaMl
D

 

 
P
á

 

 

3
MonK
Ch

4
MonK
M

L: 4
DanF
VO

6
PaWB
G

5
PaWB
G

         

S: 4
MaMl
VO

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Učebna: Hři  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

     

(Chl) +
JaŘ
Tv

(Chl) +
JaŘ
Tv

           

 
S
t

 

       

(Chl) +
JaŘ
Tv

(Dív) +
PaWB
Tv

         

 
Č
t

 

     

(Chl) +
PaWB
Tv

(Chl) +
PaWB
Tv

(Chl) +
PaWB
Tv

(Chl) +
PaWB
Tv

       

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Učebna: IVT  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

   

(Š)
LuV
Š

(AB)
JirH
A

             

 
Ú
t

 

 

(IVTA)
ZdeN
IVT

     

(IVTB)
MaMa
IVT

(IVTA)
MaMa
IVT

       

 
S
t

 

 

(IVTA)
ZdeN
IVT

(IVTB)
ZdeN
IVT

(IVTB)
ZdeN
IVT

(IVTB)
MaMa
IVT

(IVTA)
MaMa
IVT

(IVTA)
ZdeN
IVT

       

 
Č
t

 

 

(AA)
LeK
A

(AB)
EvaK
A

     

(IVTB)
ZdeN
IVT

(IVTA)
Čer
IVT

     

 
P
á

 

 

(IVTB)
MaMa
IVT

 

(AB)
EvaK
A

             

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Učebna: Lab  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

   

(N)
PalP
N

(AA)
OndP
A

(AA)
OndP
A

           

 
Ú
t

 

 

(Š)
LuV
Š

(N)
PalP
N

   

L: 4 (LP4)
MonK
LabP

L: 3 (LP3)
MonK
LabP

       

S: 4 (LP4)
Mar
LabP

 
S
t

 

               

L: 7 (LP7)
JitM
LabP

L: 7 (LP7)
JitM
LabP

 

 
Č
t

 

   

(AA)
OndP
A

               

 
P
á

 

(SeCh)
MonK
SeCh

L: 6 (LP6)
JitM
LabP

   

(AB)
EvaK
A

L: 8 (LP8)
JitM
LabP

L: 8 (LP8)
JitM
LabP

       

S: 6 (LP6)
StJ
LabP

S: 7 (LP7) +
StJ
LabP

S: 7 (LP7) +
StJ
LabP

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Učebna: Rotu  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

 

(N)
PalP
N

                 

 
S
t

 

                     

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

 

(AB)
JirH
A

                 

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Učebna: Stud  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

                     

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Učebna: UBio  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

 

4
EvaK
EVKn

(AA)
OndP
A

7
IvaŠ
Bi

1
IvaŠ
Bi

4
MaMa
D

(AA)
OndP
A

       

 
Ú
t

 

 

2
IvaŠ
Bi

4
MonK
Ch

 

L: 4
DanF
VO

 

5
IvaŠ
Bi

 

3
IvaŠ
Bi

(SeBi)
IvaŠ
SeBi

 

S: 4
MaMl
VO

 
S
t

 

 

7
IvaŠ
Bi

(N)
PalP
N

(AB)
JirH
A

4
IvaŠ
Bi

8
IvaŠ
Bi

1
IvaŠ
Bi

       

 
Č
t

 

 

5
IvaŠ
Bi

(N)
PalP
N

   

(AA)
OndP
A

   

6
IvaŠ
Bi

   

 
P
á

 

 

4
IvaŠ
Bi

3
IvaŠ
Bi

8
IvaŠ
Bi

3
MonK
M

2
IvaŠ
Bi

6
IvaŠ
Bi

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Učebna: UJ  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

   

(AA)
LeK
A

(AA)
LeK
A

(Š)
LuV
Š

(Š)
LuV
Š

(AB)
JirH
A

(NB)
PalP
N

 

(AA)
OndP
A

 

 
Ú
t

 

 

(AA)
LeK
A

(Š)
LuV
Š

(Š)
LuV
Š

(Š)
LuV
Š

(AA)
OndP
A

(AB)
JirH
A

(NA)
PalP
N

(N)
PalP
N

   

 
S
t

 

 

(AB)
EvaK
A

(AA)
LeK
A

(Š)
LuV
Š

(N)
PalP
N

(AB)
EvaK
A

(AA)
OndP
A

(NA)
PalP
N

     

 
Č
t

 

 

(Š)
LuV
Š

(AA)
LeK
A

(AB)
EvaK
A

(AB)
JirH
A

(Š)
LuV
Š

(KAA8)
IaW
KoA8

(KAB8)
KeF
KoA8

(AA)
OndP
A

   

 
P
á

 

 

(AA)
LeK
A

(AA)
LeK
A

(AA)
LeK
A

(AA)
OndP
A

(AB)
JirH
A

         

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Učebna: Těl1  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

     

(Dív) +
IvaŠ
Tv

(Dív) +
IvaŠ
Tv

           

 
S
t

 

       

(Dív) +
PaWB
Tv

(Chl) +
JaŘ
Tv

         

 
Č
t

 

     

(Dív) +
IvaŠ
Tv

(Dív) +
IvaŠ
Tv

(Dív)
JaŘ
Tv

(Dív)
JaŘ
Tv

       

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Učebna: Těl2  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

                     

 
Č
t

 

         

(Dív)
IvaŠ
Tv

(Dív)
IvaŠ
Tv

       

 
P
á

 

                     

Zpracováno v systému Bakaláři