(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Josef Stejskal  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

                     

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

 

S: 6 (LP6)
LabP
(Lab)

     

S: 7 (LP7) +
LabP
(Lab)

S: 7 (LP7) +
LabP
(Lab)

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Lenka Kestřánková  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

   

(AA)
A
(UJ)

(AA)
A
(UJ)

             

 
Ú
t

 

 

(AA)
A
(UJ)

   

(AA)
A
(Fyz)

           

 
S
t

 

   

(AA)
A
(UJ)

 

(AA)
A
(Geo)

           

 
Č
t

 

 

(AA)
A
(IVT)

(AA)
A
(UJ)

(AA)
A
(5)

             

 
P
á

 

 

(AA)
A
(UJ)

(AA)
A
(UJ)

(AA)
A
(UJ)

             

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Barbora Lanyová  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

                     

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Tereza Hillebrantová  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

         

2
Vv
(2)

2
Vv
(2)

 

4
Vv
(5)

4
Vv
(5)

 

 
S
t

 

                     

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Pavla Palánová  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

   

(N)
N
(Lab)

(N)
N
(7)

(N)
N
(Fyz)

(NA)
N
(8)

 

(NB)
N
(UJ)

     

 
Ú
t

 

 

(N)
N
(Rotu)

(N)
N
(Lab)

(N)
N
(6)

(N)
N
(7)

 

(NB)
N
(7)

(NA)
N
(UJ)

(N)
N
(UJ)

   

 
S
t

 

   

(N)
N
(UBio)

(N)
N
(6)

(N)
N
(UJ)

 

(NB)
N
(5)

(NA)
N
(UJ)

     

 
Č
t

 

 

(N)
N
(7)

(N)
N
(UBio)

 

(N)
N
(8)

(N)
N
(5)

         

 
P
á

 

         

(SN78) +
SeN
(7)

(SN78) +
SeN
(7)

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Vít Červinka  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

                     

 
Č
t

 

             

(IVTA)
IVT
(IVT)

     

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Kevin Francis  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

                     

 
Č
t

 

           

(AA)
KoA7
(7)

(KAB8)
KoA8
(UJ)

     

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Pavel Bendl  (tercie)

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

 

3
EVKn
(Geo)

3
Z
(Geo)

 

7
G
(Geo)

 

4
Hv
(8)

       

 
Ú
t

 

(SeG)
SeG
(Geo)

(SeG)
SeG
(Geo)

1
Hv
(8)

   

3
Hv
(8)

4
Z
(Geo)

 

5
G
(Geo)

   

 
S
t

 

 

3
Z
(Geo)

6
G
(Geo)

7
G
(Geo)

(Dív) +
Tv
(Těl1)

(Dív) +
Tv
(Hři)

         

 
Č
t

 

 

4
Z
(Geo)

 

(Chl) +
Tv
(Hři)

(Chl) +
Tv
(Hři)

(Chl) +
Tv
(Hři)

(Chl) +
Tv
(Hři)

       

 
P
á

 

       

6
G
(Geo)

5
G
(Geo)

2
Hv
(8)

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Alena Fišerová  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

                     

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Dana Formánková  (sexta)

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

 

6
EVKn
(6)

8
ČJJK
(6)

8
Lit
(6)

2
Čj
(2)

1
Čj
(Fyz)

   

3
Čj
(Geo)

   

 
Ú
t

 

       

L: 4
VO
(UBio)

8
ČJJK
(6)

1
Čj
(6)

       

 
S
t

 

 

6
Lit
(7)

3
Čj
(6)

1
Čj
(7)

8
Lit
(6)

 

2
Čj
(6)

       

 
Č
t

 

   

3
Čj
(2)

 

2
Čj
(2)

6
ČJJK
(6)

1
Čj
(6)

       

 
P
á

 

 

8
ČJJK
(6)

2
Čj
(2)

L: 4
VO
(Geo)

1
Čj
(7)

6
Lit
(6)

3
Čj
(6)

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Jiří Hybš  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

   

(AB)
A
(5)

(AB)
A
(IVT)

(AB)
A
(5)

 

(AB)
A
(UJ)

   

(AB)
A
(7)

 

 
Ú
t

 

 

(AB)
A
(7)

 

(AB)
A
(8)

 

7
SeA
(5)

(AB)
A
(UJ)

       

 
S
t

 

     

(AB)
A
(UBio)

 

(AB)
A
(6)

         

 
Č
t

 

   

(AB)
A
(8)

(AB)
A
(6)

(AB)
A
(UJ)

(AB)
A
(7)

   

(AB)
A
(5)

   

 
P
á

 

 

(AB)
A
(Rotu)

 

(AB)
A
(8)

(AB)
A
(8)

(AB)
A
(UJ)

         

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Eva Kmoníčková  (kvarta)

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

 

4
EVKn
(UBio)

(AB)
A
(2)

(AB)
A
(Fyz)

             

 
Ú
t

 

 

(AB)
A
(8)

   

(AB)
A
(2)

           

 
S
t

 

 

(AB)
A
(UJ)

     

(AB)
A
(UJ)

         

 
Č
t

 

 

(AB)
A
(Fyz)

(AB)
A
(IVT)

(AB)
A
(UJ)

             

 
P
á

 

   

(AB)
A
(Fyz)

(AB)
A
(IVT)

(AB)
A
(Lab)

           

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Monika Krejčová  (oktáva)

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

 

8
EVKn
(8)

 

2
M
(2)

5
Ch
(7)

3
Ch
(Geo)

3
M
(Geo)

 

4
M
(Fyz)

   

 
Ú
t

 

   

4
Ch
(UBio)

2
M
(2)

3
M
(Geo)

L: 4 (LP4)
LabP
(Lab)

L: 3 (LP3)
LabP
(Lab)

       

 
S
t

 

 

2
M
(2)

 

8
Ch
(8)

 

4
M
(8)

3
M
(Geo)

       

 
Č
t

 

 

3
M
(5)

5
Ch
(5)

4
M
(Geo)

             

 
P
á

 

(SeCh)
SeCh
(Lab)

3
Ch
(Geo)

4
M
(Geo)

2
M
(2)

3
M
(UBio)

           

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Hana Kroumanová  (prima)

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

 

1
EVKn
(Fyz)

6
M
(8)

 

8
M
(8)

5
M
(5)

1
M
(Fyz)

       

 
Ú
t

 

     

1
Z
(Geo)

 

1
M
(Fyz)

   

8
M
(8)

(CvM)
CvM
(8)

 

 
S
t

 

 

5
M
(5)

 

2
Z
(2)

6
M
(8)

           

 
Č
t

 

 

6
M
(6)

6
M
(6)

 

1
M
(6)

2
Z
(2)

5
M
(5)

       

 
P
á

 

 

1
M
(7)

8
M
(8)

1
Z
(Fyz)

5
M
(5)

           

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Martina Jirčíková  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

     

5
ČJJK
(5)

 

7
Lit
(6)

5
Lit
(5)

 

(Uv) +
Uv
(6)

(Uv) +
Uv
(6)

 

 
Ú
t

 

 

4
Čj
(2)

   

8
SePT
(6)

           

 
S
t

 

 

4
Čj
(6)

5
ČJJK
(5)

   

7
ČJJK
(7)

4
Čj
(Fyz)

       

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

     

5
Lit
(6)

7
Lit
(6)

 

4
Čj
(2)

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Jitka Macháčková  (sekunda)

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

 

2
EVKn
(2)

1
IPV
(Fyz)

   

2
VO
(2)

6
Ch
(6)

 

(SEt8)
SeE
(8)

(SEt8)
SeE
(8)

 

 
Ú
t

 

 

6
Ch
(6)

2
Ch
(2)

 

1
EtV
(5)

5
EtV
(7)

 

7
Ch
(7)

(SEt7)
SeE
(7)

(SEt7)
SeE
(7)

 

 
S
t

 

               

L: 7 (LP7)
LabP
(Lab)

L: 7 (LP7)
LabP
(Lab)

 

 
Č
t

 

 

2
Ch
(2)

7
Ch
(7)

1
IPV
(8)

             

 
P
á

 

 

L: 6 (LP6)
LabP
(Lab)

7
Ch
(7)

   

L: 8 (LP8)
LabP
(Lab)

L: 8 (LP8)
LabP
(Lab)

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Marek Machačný  (septima)

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

 

7
EVKn
(7)

   

6
D
(6)

4
D
(UBio)

7
D
(7)

 

(Uh) +
Uh
(2)

(Uh) +
Uh
(2)

 

 
Ú
t

 

   

3
VO
(5)

   

(IVTB)
IVT
(IVT)

(IVTA)
IVT
(IVT)

       

 
S
t

 

   

4
D
(2)

3
D
(5)

(IVTB)
IVT
(IVT)

(IVTA)
IVT
(IVT)

6
D
(2)

       

 
Č
t

 

       

5
D
(5)

1
VO
(Fyz)

         

 
P
á

 

 

(IVTB)
IVT
(IVT)

6
D
(6)

7
D
(7)

(IVTA)
IVT
(2)

3
D
(5)

5
D
(5)

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Milada Marková  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

7
F
(Fyz)

(CvF)
CvF
(Fyz)

6
F
(Fyz)

3
F
(Fyz)

 

S: 4 (LP4)
LabP
(Lab)

 

S: 3 (LP3)
LabP
(Fyz)

(SeF7)
SeF
(Fyz)

(SeF7)
SeF
(Fyz)

 

 
S
t

 

(SeF8)
SeF
(Fyz)

(SeF8)
SeF
(Fyz)

2
F
(Fyz)

4
F
(Fyz)

 

5
F
(Fyz)

         

 
Č
t

 

     

5
F
(Fyz)

6
F
(Fyz)

 

2
F
(Fyz)

 

3
F
(Fyz)

   

 
P
á

 

 

7
F
(Fyz)

   

4
F
(Fyz)

           

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Pavlína Mebrouk  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

                     

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Martina Mlynářová  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

   

7
VO
(7)

1
D
(Geo)

 

6
VO
(7)

2
D
(2)

       

 
Ú
t

 

 

5
VO
(5)

8
D
(Geo)

 

S: 4
VO
(UBio)

(SVS4)
SVS1
(Geo)

(SVS3)
SVS1
(5)

       

 
S
t

 

(SVS8)
SVS2
(8)

(SVS8)
SVS2
(8)

8
SP
(8)

 

7
VO
(7)

           

 
Č
t

 

 

8
D
(8)

1
D
(Fyz)

2
D
(2)

   

6
VO
(Geo)

 

(SeD) +
D
(Geo)

(SeD) +
D
(Geo)

 

 
P
á

 

(SFil)
SFil
(8)

(SVS6)
SVS2
(2)

5
VO
(5)

S: 4
VO
(Geo)

             

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Zdeněk Nutz  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

 

(IVTA)
IVT
(IVT)

(IVTB)
IVT
(6)

               

 
S
t

 

 

(IVTA)
IVT
(IVT)

(IVTB)
IVT
(IVT)

(IVTB)
IVT
(IVT)

   

(IVTA)
IVT
(IVT)

       

 
Č
t

 

           

(IVTB)
IVT
(IVT)

       

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Ondřej Padalík  (kvinta)

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

 

5
EVKn
(5)

(AA)
A
(UBio)

(AA)
A
(Lab)

(AA)
A
(Lab)

 

(AA)
A
(UBio)

   

(AA)
A
(UJ)

 

 
Ú
t

 

   

(AA)
A
(7)

(AA)
A
(5)

 

(AA)
A
(UJ)

         

 
S
t

 

         

(AA)
A
(5)

(AA)
A
(UJ)

       

 
Č
t

 

   

(AA)
A
(Lab)

(AA)
A
(7)

(AA)
A
(7)

(AA)
A
(UBio)

   

(AA)
A
(UJ)

   

 
P
á

 

 

(AA)
A
(8)

 

(AA)
A
(5)

(AA)
A
(UJ)

(AA)
A
(2)

         

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Jan Řehák  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

     

(Chl) +
Tv
(Hři)

(Chl) +
Tv
(Hři)

           

 
S
t

 

       

(Chl) +
Tv
(Hři)

(Chl) +
Tv
(Těl1)

         

 
Č
t

 

         

(Dív)
Tv
(Těl1)

(Dív)
Tv
(Těl1)

       

 
P
á

 

         

1
Vv
(Fyz)

1
Vv
(Fyz)

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Hana Sýkorová  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

                     

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Vratislav Šembera  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

               

7
M
(7)

   

 
Ú
t

 

     

7
M
(7)

             

 
S
t

 

           

7
M
(7)

 

(Log)
SeL
(8)

   

 
Č
t

 

               

(SeM) +
SeM
(7)

(SeM) +
SeM
(7)

 

 
P
á

 

 

(SeMF)
SeMF
(5)

                 

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Ivana Šemberová Vávrová  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

     

7
Bi
(UBio)

1
Bi
(UBio)

           

 
Ú
t

 

 

2
Bi
(UBio)

 

(Dív) +
Tv
(Těl1)

(Dív) +
Tv
(Těl1)

 

5
Bi
(UBio)

 

3
Bi
(UBio)

(SeBi)
SeBi
(UBio)

 

 
S
t

 

 

7
Bi
(UBio)

   

4
Bi
(UBio)

8
Bi
(UBio)

1
Bi
(UBio)

       

 
Č
t

 

 

5
Bi
(UBio)

 

(Dív) +
Tv
(Těl1)

(Dív) +
Tv
(Těl1)

(Dív)
Tv
(Těl2)

(Dív)
Tv
(Těl2)

 

6
Bi
(UBio)

   

 
P
á

 

 

4
Bi
(UBio)

3
Bi
(UBio)

8
Bi
(UBio)

 

2
Bi
(UBio)

6
Bi
(UBio)

       

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Olga Machačná Valentová  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

                     

 
Č
t

 

                     

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Ludmila Vyčítalová  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

   

(Š)
Š
(IVT)

(Š)
Š
(8)

(Š)
Š
(UJ)

(Š)
Š
(UJ)

         

 
Ú
t

 

 

(Š)
Š
(Lab)

(Š)
Š
(UJ)

(Š)
Š
(UJ)

(Š)
Š
(UJ)

 

(Š)
Š
(8)

 

(Š)
Š
(6)

   

 
S
t

 

   

(Š)
Š
(7)

(Š)
Š
(UJ)

(Š)
Š
(5)

 

(Š)
Š
(8)

       

 
Č
t

 

 

(Š)
Š
(UJ)

(Š)
Š
(Geo)

 

(Š)
Š
(Geo)

(Š)
Š
(UJ)

         

 
P
á

 

                     

 

(rozvrh platný od 1.9.2019)

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.  Ian Wiebkin  

 

0
7:00- 7:45

1
7:50- 8:35

2
8:45- 9:30

3
9:50-10:35

4
10:45-11:30

5
11:40-12:25

6
12:35-13:20

7
13:25-14:10

8
14:15-15:00

9
15:05-15:50

10
15:55-16:40

 
P
o

 

                     

 
Ú
t

 

                     

 
S
t

 

                     

 
Č
t

 

           

(KAA8)
KoA8
(UJ)

(AB)
KoA7
(7)

     

 
P
á

 

                     

Zpracováno v systému Bakaláři