Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

16 důvodů, proč si vybrat právě naši školu


Přednosti školy aneb Proč studovat u nás


              Mrkající DNES SI VYBERETE NÁS, ZÍTRA SI VYBERETE DOBROU UNIVERZITU Mrkající      

Důvod první:  Rodinné prostředí

Letohradské gymnázium je malá a útulná škola v krásném prostředí letohradského zámku.

Atmosféra ve škole je považována za velmi dobrou a inspirativní, příznačný je čilý život a vztahy i napříč ročníky.

Máme pouze osm tříd (prima – oktáva), povolená kapacita školy je 180 studentů, ta je také naplněna.

Studenti pracují pod náročným, ale přátelským vedením 20 pedagogů a 5 externistů. Pro školu pracují také 3 nepedagogičtí pracovníci. Všichni se navzájem osobně známe.

Dbáme na morálku studentů ve škole i mimo ni, což v dnešní poněkud uvolněné době spatřujeme jako významnou přednost. 

Důvod druhý:  Individuální přístup

Nízký počet studentů ve třídách umožňuje důsledný a účinný individuální přístup ke každému studentovi.

Umíme pracovat s talenty, ale díky výše zmíněnému individuálnímu přístupu pomůžeme vystudovat i dětem se specifickými vývojovými poruchami (dyslexie, dysgrafie, ADHD apod.).

Pomoc studentovi v jeho studijních problémech je přirozenou součástí práce profesorského sboru. 

    

Důvod třetí:  5 světových jazyků, 3 rodilí mluvčí

Ve škole se vyučuje angličtina, španělština, němčina, francouzština a ruština.

 Zájemci jsou připravováni k mezinárodním jazykovým zkouškám FCE.  

Pro školu pracují tři britští rodilí mluvčí.

 Novinkou je zapojení rodilých mluvčí do tandemové výuky angličtiny.

 Letohradské gymnázium je nabídkou těchto možností zcela unikátní, jsme přesvědčeni o jejich významu pro kvalitní růst osobnosti studenta.  

Důvod čtvrtý:  Stabilita 

V současné rozjitřené době diskuzí o omezování osmiletých oborů na gymnáziích je LSG ostrovem stability. LSG má statut obecně prospěšné společnosti, žádným rozhodnutím krajských či ministerských úředníků nelze tedy činnost gymnázia omezit.

 

Důvod pátý:  Promyšlený systém školního poradenství 

Škola je velmi aktivní v preventivních programech pro studenty. Velkou úlohu zde hraje úzká spolupráce mezi výchovným poradcem, preventistou,  koordinátorem volnočasových aktivit, psychologem a školním trenérem.

Důvod šestý:  Učební plán – přírodovědné, jazykové i humanitní zaměření  

Jsme všeobecným gymnáziem s nadstandardní vnitřní diferenciací.

 Školní vzdělávací program umožňuje studentům vyšších ročníků přizpůsobit si učební plán prostřednictvím nebývale široké škály (celkem 25) volitelných předmětů.

  Vyšší ročníky gymnázia se tak (s ohledem na zamýšlené studium univerzity) mohou dělit do skupin s

  • přírodovědně technickým zaměřením
  • jazykovým zaměřením
  • humanitním zaměřením 

Důvod sedmý:  Vysoká úspěšnost studentů 

Naprostá většina absolventů školy nastupuje ke studiu na vysoké škole.

Studenti pravidelně dosahují úspěchů na krajské i celostátní úrovni v olympiádách a vědomostních soutěžích. 

V posledních letech zaznamenáváme nebývalé úspěchy v mezinárodních soutěžích studentských vědeckých prací.

Důvod osmý:  Zahraniční spolupráce školy

Škola organizuje výměnné pobyty v rámci několika evropských zemí (Holandsko, Španělsko, Francie, Finsko).

Partnerská gymnázia ve Španělsku, Finsku, Maďarsku, Polsku.

 Během studia je možno absolvovat stáže na školách v zahraničí. Možnost absolvovat rok studia na střední škole v USA.

 

Důvod devátý:  Vybavení školy multimediální technikou 

Všechny učebny LSG jsou vybaveny dataprojektorem, počítačem a ozvučeny.

Učebna výpočetní techniky má 16 PC, multimediální učebna biologie 25 PC. Samozřejmostí je využívání vizualizérů a další didaktické techniky.

 Moderní laboratoř školy je nadstandardně vybavena digitálními měřícími systémy a didaktickou technikou. Ke zpracování výsledků měření zde studenti mají k dispozici 12 notebooků.

Celá škola je pokryta bezdrátovou WI – FI sítí. Počítače jsou studentům pro práci k dispozici i na chodbách.

´

Důvod desátý:  Knihovna 

Každý student Letohradského soukromého gymnázia se automaticky (bezplatně) stává i členem Knihovny Letohrad.

Knihovna sídlí v krásných prostorách východního křídla zámku, studenti mají do ní přístup přímo z prostor gymnázia.

Důvod jedenáctý:  Otevřená škola

Naši studenti mají možnost využívat laboratoř školy, jazykovou učebnu, učebnu výpočetní techniky a veškeré další vybavení školy i v době mimo vyučování. 

Každý den mohou studiem či přípravou studentských prací trávit ve škole čas až do 17.00 hodin, po dohodě s profesory i déle.

  Zdarma jsou studentům přístupné i večerní jazykové kurzy, které škola organizuje pro veřejnost.

Důvod dvanáctý:  Vztahy mezi učiteli a studenty

Vstřícnost, vzájemná úcta, respekt, tolerance, důvěra ve vztazích ředitel – učitelé – studenti.

Respekt k individualitě studenta - každý student má příležitost vyniknout v oblastech, které ho zajímají; neočekáváme, že studenti budou stejně dobří ve všech předmětech. Podpoříme tak budoucí špičky.

Rozvoj osobnosti studenta - klademe důraz na rozvoj osobnosti studenta, jeho zdravého sebevědomí a prezentačních schopností. 

Důvod třináctý:  Komunikace s rodiči 

K rodičům přistupujeme jako ke klientům, vážíme si toho, že se můžeme podílet na výchově jejich dětí.

Možnost individuálních konzultací či porady se školním psychologem je samozřejmostí.

Ředitel i další členové vedení školy jsou vždy dostupní bez formálních bariér.  

Důvod čtrnáctý:  Sportovně poznávací aktivity 

Součástí výuky je celá řada sportovně poznávacích kurzů, které se výrazně podílí na formování osobnosti studenta.

Všechny kurzy Letohradského soukromého gymnázia jsou vedeny výhradně profesory a trenéry této školy.

Kromě běžných sportů u nás poznáte i atraktivní činnosti jako rafting, horolezectví, lanové aktivity, kanoistiku, vysokohorskou turistiku.

 

Důvod patnáctý:  Aktivní sportovci 

Ve škole studovalo či studuje mnoho aktivních sportovců. Vyjmenujme například juniorské reprezentanty v biatlonu, v raftingu, v kanoistice, jezdectví, úspěšné karatisty, judisty, sjezdové lyžaře, florbalisty.

Škola umožňuje aktivním sportovcům dohodnout se na zařazení do speciálního systému studia pro sportovce s výrazně individuálním přístupem. 

Důvod šestnáctý:  Volnočasové aktivity 

Škola nabízí studentům bezplatně celou řadu zájmových kroužků a nepovinných předmětů(

 • vodácký klub
 • kroužek aplikované výpočetní techniky
 • kroužky francouzštiny a ruštiny
 • kroužek sportovních her
 • konverzace s britským rodilým mluvčím
 • kroužek Zábavná fyzika
 • elektrotechnický kroužek
 • kroužek robotiky a mechatroniky

 • deskriptivní geometrie a základy architektury
 • kroužek programování
 • psaní na PC všemi deseti
 • klub deskových her
  kroužek odbíjené
  školní orchestr vedený v angličtině

Při škole pracuje školní vodácký oddíl Raft klub Gymnázium Letohrad. Jeho sportovci několikrát vybojovali titul Mistra České republiky v raftingu a jsou pravidelně součástí juniorské reprezentace ČR na MS a ME.

V roce 2011 se zúčastnili se MS v Holandsku (5. místo v kombinaci). V roce 2014 pak vodáci z RK Gymnázium Letohrad reprezentovali ČR na ME IRF 2014 v Bratislavě (4. místo ve sjezdu) a konečně v roce 2015 a 2016 získali bronzové medaile na ME v raftingu v Bosně a Hercegovině a pak na Slovinsku. Naši sportovci přivezli stříbrné medaile z juniorského ME v Gruzii. A byli úspěšní také na MS 2018 v Argentině a MS 2019 v Austrálii.

Velmi úzce spolupracujeme s Klubem biatlonu OEZ Letohrad, který vychovává sportovce pro reprezentaci České republiky.


Copyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 28.01. 2011 (19528 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO