Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

Jídelní lístekNaši studenti mají možnost se stravovat ve školní jídelně v Komenského ulici. Na tomto místě uvádíme jídelní lístek a základní informace o jídelně..

Jídelní lístek

Aktuální jídelníček, včetně přihlášení k objednávání obědů najdete zde

Dobrou chuť.

Informace o studiu na naší škole najdete zde

Provozní řád školní jídelny

Základní škola v Letohradě, Komenského 269

Letohrad, Komenského 269

Školní jídelna při Základní škole v Letohradě, Komenského 269 se ve své činnosti řídí zejména zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, dále vyhláškou č. 463/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, vyhláškou č.84/2005 Sb.,o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, vyhláškou č. 137/2004 SB., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny, při činnostech epidemiologicky závažných, zákonem č. 258/2000 Sb., o veřejném zdraví a dále příslušnými hygienickými předpisy, včetně novelizací.

1, Školní jídelna při Základní škole v Letohradě zabezpečuje stravování žáků ZŠ a studentů LSG Letohrad v době jejich pobytu ve škole, umožňuje stravování vlastních zaměstnanců a stravování cizích strávníků.

2, Žáci a studenti mají právo denně odebrat jeden oběd v ceně potravin. Obědem se rozumí polévka, hlavní jídlo, nápoj a případně doplněk ovoce, salát, moučník. Výjimkou je první den nemoci, kdy lze vydat oběd do jídlonosiče, pokud nebylo možno oběd včas odhlásit.

3, Objednání a odhlášení stravy je možné na objednávkových terminálech, na internetu, telefonicky na čísle 465 620 536 nebo v kanceláři ŠJ
Objednání a odhlášení stravy na následující den je vždy od 7.00 – 13.30 hodin. Internetové objednávání je www.zsletohrad.cz. Přístupové heslo k objednávce přes internet si vyžádejte v kanceláři ŠJ. Objednání a odhlášení stravy přes internet na následující den je do 13.30 hodin. Školní výlety a ostatní akce si každý strávník odhlásí sám. Stravování ve školní jídelně v době prázdnin je za plnou cenu (potraviny + režie).

4. Stravné se platí bezhotovostně na účet Základní školy v Letohradě číslo účtu 8512900287/0100, variabilní symbol je strávníkovi přidělen při
přihlášení ke stravování ve školní jídelně. Finanční hotovost je přijímána v kanceláři ŠJ.

5. Protože se jedná o kreditní systém plateb za poskytované služby, je nutné si udržovat potřebný zůstatek na účtu strávníka. Každý rodič, žák nebo cizí strávník je povinen tento účet pravidelně sledovat. V případě nedostatečné hotovosti nelze
oběd objednat.

6. Každý strávník musí mít čip ( zálohově zakoupený v hodnotě 50,-- Kč ), který slouží po celou dobu stravování. V případě, že si strávník zapomene čip, objednaný oběd dostane na základě vydané kartičky v kanceláři ŠJ. Za ztracený či poškozený čip si musí strávník zakoupit nový.

7. Ceny stravného pro školní stravování - ve výši finančního normativu dle vyhlášky č.107/2005 o školním stravování:

Žáci 7 - 10 let 18,-- Kč

Žáci 11 - 14 let 20,-- Kč

Žáci 15 a více let 27,-- Kč

Zařazování žáků a studentů do kategorií se řídí jejich věkem dosaženým v průběhu školního roku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího roku - § 24 školského zákona č.561/2004 Sb.

Plná cena oběda:

Jídlonosiče ( 15 % DPH ) 61,-- Kč

Na talíř ( 21 % DPH) 64,-- Kč

8. Přeplatky se převádí automaticky na následující školní rok. Na konci školního roku tj. poslední týden v červnu lze vybrat přeplatky na stravném v hotovosti, u žáků a studentů je třeba písemný souhlas rodičů.

9. Po ukončení stravování je strávník povinen účet zrušit a požádat o převedení hotovosti na účet nebo si může přeplatek vyzvednout v hotovosti. Nevyzvednuté zůstatky strávníků podléhají ustanovením zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku § 100, 101. Školní jídelna tyto přeplatky po ukončení uplynulé zákonné lhůty 3 let zúčtuje do tržeb.

10. Výdejní doba oběda

Výdej obědů pro veřejnost: od 11.00 - 11.30 hodin

Výdej obědů do jídlonosičů: od 11.00 - 11.30 hodin

Výdej obědů pro žáky, studenty, učitelé: 11.30 - 13.30 hodin

V době výdeje od 11.30 - 13.30 hodin je pouze výdej na talíř.

11. Dozory po dobu výdeje v přítomnosti žáků zajišťuje zaměstnanec školní jídelny. Tento dozor má zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků a studentů při poskytování školního stravování. Dozor ve školní jídelně má právo napomenout strávníky v případě jejich nevhodného chování. Do školní jídelny vstupují pouze strávníci, kteří mají objednaný oběd.

12. K odkládání kabátů, aktovek a batohů je určena šatna v Základní škole, pro studenty LSG je určena šatna před vstupem do jídelny. Jídelna neručí strávníkům za cennosti odložené v prostorách šatny a jídelny. Prostory na chodbách jsou monitorovány kamerovým systémem.

13. Provozní řád je umístěn na nástěnce na chodbě, na webových stránkách www.zsletohrad.cz.

.Účinnost provozního řádu je od 1. září 2013

 

Informace o studiu na naší škole najdete zde


Copyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 20.10. 2006 (15625 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO