Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

Otevřená škola - O etice trochu více

Věcné vyhodnocení projektu

 

Číslo rozhodnutí

                                č.j. MSMT – 24 218 - 08/2013

Poskytovatel dotace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Název programu

Rozvojový program Podpora implementace etické výuky do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013

Název projektu

Otevřená škola – O etice trochu více

Název právnické osoby

Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.

IČO školy

25257340

Věcné vyhodnocení projektu:

Projekt si kladl z cíl:

1.        Zvýšit formou DVPP povědomí o aplikaci metod EtV do běžných vyučovacích předmětů – zajistit akreditované DVPP pro min. 14 pedagogů školy v této oblasti.

2.        Prakticky ukázat žákům aplikaci zásad EtV v každodenní profesní praxi a zvýšit podíl zapojení rodičů do výukového procesu v jiných, než přírodovědných předmětech.

3.        Ukázat rodičovské, laické i odborné veřejnosti proces výuky EtV v jeho reálné podobě a tím je motivovat k podpoře jeho zavedení na ostatních školách v regionu .

 

Jednotlivých cílů bylo dosahováno následujícími aktivitami:

Ad 1. - DVPP: vzdělávací semináře byly realizovány formou kurzů pro sborovny v rozsahu 20 hodin, držitel akreditace je EF ČR.

témata seminářů:

1.      Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání (4 hod.)

2.      Motivace žáků (8 hod.)

3.      Spolupráce pedagoga s rodiči (4 hod.)

4.      Výchovný styl (4 hod.)

 

termíny seminářů: 29. 8. 2013,  9. 10. 2013,  29. 10. 2013 a 11. 11. 2013

 

Kopie prezenčních listin jsou uloženy ve složce projektové dokumentace, originály byly odeslány držiteli akreditace. Ke dni vyhodnocení byla osvědčení o absolvování zpracovávána, doručena budou v průběhu ledna 2014.

 

Ad 2.

1.        Interaktivní beseda s paní Ditou Michaličkovou (+ pomocná asistentka) na téma etika v chovu a zpracování jatečných zvířat, etika exploatace potravinových zdrojů v rozvojových zemích apod.

2.        Setkání s besedou s Mgr. Dagmar Ducháčkovou na téma práce a profesní etika sociální pracovnice (kontakt s rodinou, dětmi, úřední postupy, lidský rozměr problematiky….)

3.        Interaktivní beseda s MUDr. Janou Šrámkovou na téma lékařská etika v oblasti ORL a ústní hygieny

4.        Diskusní setkání s paní Pretoriusovou – soužití s cizincem, multikulturní problematika a práce v zahraničí

5.        Vánoční setkání s paní Janou Stejskalovou – téma práce pastorační asistentky, etika v církvi a v práci s lidmi a dětmi

 

Akce se setkaly s mimořádným ohlasem u žáků. Diskutovaná témata byla nadále konzultována v hodinách navazujících výukových předmětů. Z časových důvodů (omezená doba realizace projektu na cca 4 měsíce) byli přizváni i rodiče bývalých studentů a dlouhodobě spolupracující zájemci. Aktivita bude pokračovat nad rámec projektu v dalším pololetí, dle časových možností rodičů současných žáků.

 

Ad 3.

Ukázkové hodiny Etické výchovy

1.        První ukázka pro rodiče – 11. 11. 2013 (téma komunikace, spolupráce)

2.        Druhá ukázka pro rodiče a veřejnost – 13. 11. 2013 (téma komunikace, skupinová práce)

3.        Ukázková hodina pro pedagogickou a laickou veřejnost – 19. 12. 2013 (hodnocení sebe i druhých)

 

Ukázkové hodiny se setkaly s pozitivním ohlasem zúčastněných. V současné době se otevírá nábor do 250 hodinového kurzu pro vyučující EtV, který by se měl realizovat na letohradsku či žamberecku (dle převažujícího počtu zájemců) a na ZŠ Žamberk probíhají práce na úpravě ŠVP s cílem začlenění EtV ve větším rozsahu – LSG je v tomto procesu „ukázkovou“ a spolupracující školou.

 

 

 

Adresa webové stránky školy, na které je projekt zveřejněn:       www.lsg.cz

účtováno dle  ÚZ 33 043

Přehled o čerpání dotace v roce 2013 (v Kč)

dotace

skutečné čerpání

Neinvestiční výdaje celkem:

74350.-

72871,-

 

z toho platy

0,-

0,-

 

z toho OON

0,-

0,-

 

z toho odvody

0,-

0,-

 

z toho FKSP

0,-

0,-

 

OBV celkem

74350,-

72871,-

Datum:

          29. 12. 2013

Jméno a podpis ředitelky/ředitele školy otisk razítka školy

 

             Mgr. Vratislav Šembera

 

 
Copyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 31.12. 2013 (1291 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO