Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

Projekt Vaška Kotyzy - Intel ISEF 2014
Václav Kotyza - student septimy

Letohradské soukromé gymnázium, o. p. s.

Vliv kyseliny hyaluronové a různých koncentrací glukózy na hyaluronidázové aktivitě patogenů ran Staphylococcus aureus a Streptococcus agalactiae

Cíl projektu:

Cílem práce bylo sledování hyaluronidázové aktivity patogenů ran Staphylococcus aureus a Streptococcus agalactiae v závislosti od koncentrace hyaluronanu a glukózy v živném médiu.

Stručný popis projektu:

Bakterie, izolované z lidských ran, byly identifikovány pomocí klasických fenotypových testů. Dekapsulačním testem, s použitím Streptococcus equi, byla ověřena produkce hyaluronidázy. Bakterie byly kultivovány na médiu, jehož základem byl pepton, chlorid sodný a různé koncentrace glukózy a kyseliny hyaluronové. Poté byla ultrafiltrací při kyselém pH z kultury izolována hyaluronan lyáza. V ultrafiltrátu byla stanovená hyluronidázová aktivita podle metody Somogyiho a Nelsona (stanovení koncentrace redukujících konců) a zymograficky (do gelu, vytvořeného z hyaluronanu a agaru v acetátovém pufru, byl nepipetován enzym, průměr plochy degradované kyseliny hyaluronové je úměrný hyaluronidázové aktivitě). Dále byla určená koncentrace proteinů, denzitometrie a další doplňující testy.

Vlastní tvůrčí přínos řešitele:

Mí školitelé mne do této problematiky uvedli a vysvětlili mi principy různých metod, s kterými jsem pracoval. Můj vlastní tvůrčí přínos byl téměř 100% kromě toho, když jsem potřeboval od školitelů pomoci a případně něco dovysvětliti. Veškeré vědecké a metodické publikace jsem si přečetl a tím se také v práci řídil. Má práce spočívala od očkování bakterií na živném médiu, provádění fenotypových testů těchto bakterií, izolování a ultrafiltrace enzymů, stanovení jejich aktivity metodou Somogyiho a Nelsona, zjištění enzymové aktivity zymograficky, denzitometrie, zjištění koncentrace proteinů v živném médiu až po zpracovávání výsledků a prezentací na firemních akcích.

Závěry

Zjistil jsem, že testované kmeny bakterií produkují hyaluronidázu. Její tvorba je kysh.jpgzávislá na  koncentraci hyaluronanu a glukózy v médiu. Při vysokých koncentracích hyaluronanu a malých koncentracích glukózy je enzym nejaktivnější a při opačné kombinaci substrátů je nejméně aktivní. Na základě těchto klinicky zajímavých a nových poznatků se můžeme domnívat, že na diabetické ráně (silná koncentrace glukózy v krvi), infikované těmito patogeny, je destrukce tkáně hyaluronidázou méně výrazná a pravděpodobně se v patogenezi těchto chronických ran uplatňují ve větší míře jiné faktory virulence. Naproti tomu u ran ischemických (nedokrevnost tkáně) se kromě jiných faktorů virulence na poškozené tkáni pravděpodobně uplatňuje i bakteriální hyaluronidáza.

Z článku:

http://www.ceskaskola.cz/2014/04/sestice-studentu-jede-na-intel-isef.htmlCopyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 26.04. 2014 (2900 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO