Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

Stipendijní řád Letohradského soukromého gymnázia o.p.s.
Školné a stipendijní řád

  

Bez peněz to nejde - školné

Letohradské gymnázium je nestátní školou. Je zřízeno jako obecně prospěšná společnost, tj. jako nezisková organizace. Škola je financována dílem ze státního rozpočtu a dílem z jiných zdrojů.

Od státu (prostřednictvím tzv. normativů) však dostáváme zhruba 60% toho, co dostává škola státní (krajská). Zbytek musíme získat od sponzorů, z projektů či grantů a také ze školného. To nás samozřejmě mrzí, jsme však přesvědčeni, že studium u nás za ty peníze stojí.

Naši studenti nejsou jen z bohatých rodin, jak se mnozí domnívají Popletený, ale především z rodin, kde vzdělání stojí v popředí žebříčku hodnot.

Školné

Školné je pro rok 2019/20 stanoveno ve výši 1900,- Kč měsíčně, na vyšším stupni pak 2000,- Kč měsíčně (rozpočítáno do 12 měsíců). Pokud ve škole studují sourozenci, pak ten mladší platí jen 380,- Kč měsíčně (viz Stipendijní řád).

Můžete však studovat i zdarma (třeba až do maturity) - přečtěte si dobře nový Stipendijní řád.

Číslo účtu naší školy

Komerční banka 8519270257/0100

Jako variabilní symbol pro platbu školného použijte prosím rodné číslo dítěte (bez lomítka). Děkujeme.

          

Stipendijní řád platný od 1. února 2018

Hlavní principy nového stipendijního řádu:

Namísto Vstupního nové Prospěchové

Zásadní změnou v novele je sloučení vstupního a prospěchového stipendia do jediného - Prospěchového. Nové stipendium bude klást na stipendistu náročnější požadavky, avšak bude dosažitelné kdykoliv v průběhu studia.

Důvod: Původní vstupní stipendium (určené pro studenty nastupující s vyznamenáním) pozbylo svůj motivační charakter.

Pokud student o původní Vstupní stipendium v průběhu studia přišel, nemohl se do něj vrátit ani při následném zlepšení prospěchu. Do nového stipendia může student „naskočit“ kdykoliv v průběhu studia. Je tedy motivován v každém pololetí.

92 % studentů nastupujících na LSG v posledních letech má na své ZŠ průměr 1,00. Nové Prospěchové stipendium bude proto odstupňované podle dosaženého studijního průměru na LSG a zavádí náročnější podmínky.

Stipendium předmětových olympiád

Důvod: Student nemusí být vynikající ve všem, stačí vynikat v jednom oboru.

Ne každý student musí být nutně dobrý v celé škále vyučovaných předmětů (a dosáhnout tak na elitní studijní průměr). Pro ty, kteří excelují alespoň v některé vzdělávací oblasti, je určeno právě toto stipendium.

Studentům umožní získat až 100% úlevu na školném pokud budou úspěšní v některé z předmětových olympiád. Podpoříme tak budoucí špičky.

Sociální stipendium

Důvod: Sociální situace rodiny nemůže studentovi bránit v uplatnění jeho nadání.

Nový stipendijní řád výrazně zvyšuje podporu studentů v obtížné sociální situaci rodiny.

           

Nový stipendijní řád - platný od 1. února 2018

Formát PDF

Žádost o přiznání stipendia si můžete otevřít nebo stáhnout zde:

Formát PDFCopyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 02.08. 2006 (11482 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO