Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

Etická výchova


Adaptační kurzy – pro studenty p

Etická výchova

Etická výchova ve formě, v jaké je vyučována na LSG vychází z projektu „VÝCHOVA K PROSOCIÁLNOSTI“ od Roberto Roche Olivara (profesor Nezávislé univerzity v Barceloně). Tzv. zlatým pravidlem etiky je motto: „Chovej se k druhým tak jak chceš, aby se oni chovali k tobě“. Prosociální výchova posiluje důstojnost žáka, vede k dobrým mezilidským vztahům, podporuje dobré, pozitivní vlastnosti člověka, učí toleranci a schopnosti vcítit se do pocitů druhých. Vyučování prosociální výchovy výrazně zlepšuje atmosféru školy, vztahy mezi studentem a učitelem, mezi učiteli a rodiči a také mezi učiteli navzájem.

Základní model projektu je převzat ze SR (upraven Ladislavem Lenzem) a jako povinný předmět je zařazen v ŠVP (školní vzdělávací plán) v primě a kvintě s jednohodinovou dotací. Jako volitelný je pro žáky septimy a oktávy nabízen dvouhodinový seminář z Etické výchovy, který se do hloubky zabývá etickými problémy soudobého světa. Důraz, který je na gymnáziu kladen na uplatňování a dodržování morálních pravidel podtrhuje i začlenění pondělních hodin Etické výchovy a komunikace do každého ročníku. Součástí povinné výuky je i množství kurzů, adaptačních a výcvikových pobytů, jejichž nedílnou součástí jsou aktivity podporující prosociální principy.

Cíle

vychovávat studenta ve zralou osobnost
pozitivně ovlivňovat postoje a chování studentů
rozvíjet prosociální chování, tj. chování, které je zaměřeno na pomoc nebo prospěch jiných osob, skupin nebo společenských cílů bez aktuálního očekávání odměny

Výchovný program

                                    10. Komplexní prosociálnost
                                9. Pomoc, přátelství, spolupráce
                            8. Reálné a zobrazené vzory
                        7. Asertivita
                    6. Empatie
                5. Vyjádření a komunikace citů
            4. Tvořivost a iniciativa
        3. Pozitivní hodnocení druhých
    2. Důstojnost lidské osoby, úcta k sobě
1. Komunikace

Aplikační (průřezová) témata výchovného programu

Rodina, ve které žijeme
Etika a hodnotový systém
Duchovní rozměr člověka
Ochrana přírody a životního prostředí
Ekonomické hodnoty
Výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu

Výchovný styl

Vytvořit ze třídy výchovné společenství
Přijmout druhého takového, jaký je
Atribuce prosociálnosti
Stanovení jasných pravidel hry
Induktivní disciplína
Vybízení k prosociálnosti
Přiměřené užívání trestů a odměn
Zapojení rodiny do výchovného procesu
Vytváření radostné atmosféry

Osobité metody

Jedná se o průřez účinných metod.
Učitel je „ten v pozadí“.
Děti se učí z vlastních prožitků.

Výchovný program, výchovný styl, osobité metody a rozvoj prosociálnosti TVOŘÍ NEDÍLNÝ CELEK.

Copyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 12.04. 2011 (1570 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO