Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

Individuální úprava studia pro studenty zařazené do sportovních center mládeže


Individuální úprava studia pro studenty zařazené do sportovních center mládeže

Studenti zařazení do SCM ČR, mají na LSG (vzhledem k časové vytíženosti a zároveň fyzické náročnosti sportovní přípravy) umožněnu úpravu studia.

Forma studia je podobná vysokoškolskému systému a pro studenty z ní vyplývají následující povinnosti:


na výuku docházejí denně dle školního řádu a platného rozvrhu hodin (pokud se zrovna neúčastní tréninků, soustředění nebo závodů)
z výuky jsou uvolňováni na základě písemných omluvenek vydaných příslušným SCM či sportovním klubem
na začátku každého pololetí si domluví s vyučujícími příslušných předmětů dvě hlavní zkoušení za příslušné pololetí, tzn. dvě pevná, konkrétní data dle termínové listiny soustředění a závodů. Pokud se zkoušky v domluveném termínu nemohou z jakýchkoli důvodů účastnit, omluví se předem a zároveň si s vyučujícím domluví nový, náhradní termín.
sami se v daný termín přihlásí na vyzkoušení
před plánovanou dlouhodobější absencí si zjistí u vyučujících probírané učivo – doučí se ho sami, případně mohou vyučujícího požádat o individuální konzultaci
učební materiály z výkladu vyučujících si zajišťují samostatně
čtvrtletní písemky píší, mohou si však domluvit jiný termín – opět to řeší včasnou domluvou s vyučujícími
seminární práce si plní v plném rozsahu, s vyučujícím se individuálně domluví na termínu odevzdání

Úpravy studia ze strany vyučujících - vyučující:


jsou schopni ohodnotit studenta z předem domluveného a pedagogickou radou schváleného minima známek
netrvají na psaní desetiminutovek, a to i dopředu hlášených
nepožadují po studentech dopisování úkolů ani desetiminutovek
učivo, ze kterého studenti nepsali písemky, zkouší souhrnně (na formě zkoušky se se studenty předem domluví)
termíny zkoušení si zapíší a případně po domluvě se studentem umožní změnu již předem stanoveného termínu
umožní individuální termíny čtvrtletních prací
snaží se přistupovat ke studentům jako k vysokoškolským studentům (tj. učivo neodpouští, ale umožní individuální časovou úpravu, zkoušení po větších celcích, případně dle potřeb jednotlivých studentů)

Copyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 12.04. 2011 (1505 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO