Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

Školní psycholog
Š K O L N Í   P O R A D E N S K Ý   T Ý M

02.jpgV souladu s vyhláškou MŠMT č.72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje naše gymnázium poradenské služby prostřednictvím školního poradenského týmu, jehož členy jsou výchovný poradce a školní metodik prevence, poradce pro volbu povolání a pedagog volného času.

Činnost školního poradenského týmu je zaměřena na poskytování psychologických a výchovně poradenských služeb studentům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. Poskytování poradensko-psychologických služeb školou je bezplatné.

Cílem našeho působení je vytvářet a udržovat pozitivní klima ve škole a zajišťovat vhodné podmínky pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém a sociálním vývoji žáků v rámci primární prevence rizikového chování a tak předcházet dalšímu rozvoji problémů.

Naší výhodou je, že můžeme poskytnout případnou pomoc okamžitě a přímo ve škole. Všichni máme odborné znalosti a dovednosti, při práci využíváme znalosti prostředí a atmosféry školy a jsme blízcí a dosažitelní nejen pro studenty, ale i pro rodiče a pedagogy.

      

K našim prioritám patří:

podpora a udržování pozitivního sociálního klimatu ve třídách, zejm. prostřednictvím práce se všemi subjekty školy, a to i se studenty, kteří v současnosti nemají problémy, a vytvořit tak širokou základnu preventivní činnost

zajištění včasné intervence při aktuálních problémech žáků a třídních kolektivů

realizace preventivních programů ve škole a sledování jejich účinnosti

zajištění kvalitní služby poradenství pro volbu dalšího studia a povolání pro studenty

zajištění fungující a efektivní komunikace mezi školou a rodiči

poskytování metodické podpory pedagogickým pracovníkům

spolupráce s dalšími poradenskými institucemi

     

Zajišťujeme tyto činnosti:

- specifická primární prevence rizikového chování

1. adaptační kurzy – pro studenty primy a kvinty, kde se formují nové kolektivy

2. etická výchova

3. intervenční skupinové programy – pro všechny třídy

- nespecifická primární prevence - sportovní a volnočasové aktivity, podpora pozitivního klimatu ve škole

- poradenství pro volbu dalšího studia a povolání

- schránka důvěry - anonymní kontakt se školním poradenským týmem

- individuální úprava studia pro studenty zařazené do sport. center mládeže ČR (SCM)

- zprostředkování kontaktů na další odborníky -

      

Školní poradenský tým:

výchovný poradce a školní metodik prevence Mgr. Pavel Bendl

poradce pro volbu povolání Mgr. Martina Mlynářová

pedagog volného času Mgr. Ivana Šemberová VávrováCopyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 16.03. 2011 (8251 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO