Vizitka EN

Letohradské soukromé gymnázium - Gymnázium Letohrad

Proč k nám I Jedinečný program I Kontakty I Přijímací řízení I Prospěch I G Mail I Jídelna

 

 

Škola
Studenti
Uchazeči
Pro maturanty
Nadační fond
Volný čas
Výuka
Kurzy - dospělí
Spolupracujeme
Naše město
Zahraniční akce
Navštívili nás
QR
grletohrad.png

Projekty


Aktuální projekty

logolink.jpg

Zázemí pro činnost polytechnických kroužků

Projekt předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 4.1,
průběžná výzva č. 68

Výzva MAS ORLICKO - IROP- Neformální a zájmové vzdělávání I.

Hlavní cíl projektu:

Výstupem projektu bude plně vybavená učebna pro činnost zájmových kroužků s vazbou na rozvoj klíčových kompetencí v oblasti zájmového a neformálního vzdělávání na podporu.

Kapacita učebny bude 16 míst (15 míst žáků a 1 místo lektora).

Identifikace operace

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007271
Identifikace žádosti (Hash): pYArIP
Zkrácený název projektu: Zázemí pro činnost polytechnických kroužků

Projekt

Číslo programu: 06
Název programu: Integrovaný regionální operační program
Číslo výzvy: 069/06_16_075/CLLD_15_01_065

Název výzvy:

7.výzva MAS ORLICKO-IROP-Neformální a zájmové
vzdělávání I.

Název projektu CZ: Zázemí pro činnost polytechnických kroužků
Název projektu EN: Facilities for activities of polytechnic school club

Anotace:

Cílem je vybudování vybavené učebny pro činnost zájmových kroužků pro rozvoj žáků v technické a
přírodovědné oblasti a vytvoření podmínek pro získávání praktických dovedností a hlubších znalostí i v
rámci zájmové mimoškolní činnosti.

Kapacita učebny bude 15 míst pro žáky. Výstupy projektu umožní přiblížení činnosti žáků praxi, získávání dovedností nezbytných pro následné studium oborů technických popř. přírodovědných, případně pro okamžité uplatnění v profesní praxi v technicky zaměřeném regionu.

   
   
   
   
   
   

Ukončené projekty EU

Osudové osmy - celoroční celoškolní soutěž

Centra vzdělávání pro udržitelnou budoucnost - jsme partnery projektu

Otevřená škola - učíme se novým věcem (šablony, Výzva 56)

Modernizace multifunkční laboratoře

Otevřená škola - O etice trochu více

Projekt EU peníze středním školám

Comenius

Aces

Výuková centra - moderní a online forma vzdělávání

Virtuální předmětové kabinety

Další projekty

RECYKLOHRANÍ

Od září 2008 je naše škola aktivně zapojena do projektu RECYKLOHRANÍ. Jedná se o dlouhodobý školní recyklační program, který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií, akumulátorů a elektrozařízení a je spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských zařízení v České republice. Probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Součástí programu jsou různé kvizy, soutěže či plnění rozličných úkolů vztahujících se k problematice třídění a recyklace odpadů.


Copyright © Gymnázium Letohrad - Letohradské soukromé gymnázium o.p.s.
Všechna práva vyhrazena.

Publikováno: 10.01. 2009 (13866 čtenářů)

[ Zpět ]
Content ©


BAKALÁŘI    RVP    FRAUS      KLÍČ KE VZDĚLÁNÍ   

Nová stránka 30 Nová stránka 272 Nová stránka 272
 
 
Nová stránka 1
Využíváme bez jediného výpadku u
Využíváme bez jediného výpadku u

  SvetHostingu.cz - ideální webhosting

Využíváme bez jediného výpadku už 11 let!!!! Doporučujeme!


 

 

Magic SEO URL - Optimalizace pro vyhledávače
Poznejte další produkty Magic SEO URL
osCommerce SEO | phpBB SEO | phpBB3 SEO | ZenCart SEO